Pogoji uporabe storitev

Hitre povezave


POGOJI STORITVE

Splošni pogoji so temeljni del te pogodbe o rezervaciji, sklenjene med družbo JEJ d.o.o. (v nadaljevanju “družba”) in strankami. Ko stranka izpolni rezervacijo, se domneva, da sprejema te splošne pogoje. Rezervacija, ki jo opravi stranka, je obvezna, zato lahko stranka svojo rezervacijo odpove izključno v skladu s temi splošnimi pogoji. Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, ki lahko nastanejo zaradi napačnih podatkov, ki jih je navedla pri rezervaciji.

Stranka se strinja s temi pogoji in določili, ko pri podjetju naroči storitve prek spletne strani, e-pošte, telefona, s plačilom brez predhodnega naročila ali na kakršen koli drug način.

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom zagotavljanja prijaznih storitev in visokokakovostnih izkušenj za uporabnike.

Blagovna znamka podjetja in spletna stran ter vsi njeni sestavni deli (programska koda, oblikovanje, fotografije, besedilo itd.) in vse podstrani so intelektualna lastnina ustvarjalcev blagovne znamke in zato zaščiteni z avtorskimi pravicami. Vsako kopiranje, uporaba ali zloraba blagovne znamke in/ali spletnega mesta ter njegovih sestavnih delov je predmet sodnega postopka v skladu z lokalno zakonodajo.

Zavezujemo se, da bomo po svojih najboljših močeh zagotavljali aktualne in točne informacije na spletnem mestu družbe. Vendar ne moremo biti odgovorni za napake, opustitve ali rezultate, ki bi jih lahko dobili zaradi napačne uporabe ali napačnega razumevanja teh informacij. Pridržujemo si pravico, da popravimo napake takoj, ko smo nanje opozorjeni, in na splošno, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo celotno spletno mesto ali njegov del in te pogoje brez kakršne koli odgovornosti, ki bi utegnila nastati zaradi tega.

Izrazi, ki jih uporabljamo, in njihove razlage:

100% Zagotovljeno vračilo denarja – Če ne moremo zagotoviti storitve, kot smo obljubili, in stranka ni zadovoljna, mora pritožbo čim prej sporočiti neposredno našim stvarem. Če se dogovorimo o vprašanju, lahko stranka dobi ves denar, plačan za to določeno dejavnost, nazaj.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki jih ne uporabljamo. Nikakor ne moremo biti odgovorni za zagotavljanje teh povezav za dostop do teh spletnih mest in zunanjih virov ter ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za vsebino, oglaševanje, izdelke, storitve ali drugo gradivo na teh zunanjih spletnih mestih ali virih, ki jih naša ekipa ni odobrila ali preverila.

Vse fotografije so simbolične.

Vsi podatki, ki jih stranka kadar koli predloži, so zasebni in zaupni, razen če za to obstaja utemeljen razlog.

Družba si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila odpove, spremeni ali prilagodi katero koli ponudbo, vključno s spremembo krajev, poti in cen. V primeru spremembe si bo družba prizadevala nadomestiti nadomestne aranžmaje primerljive denarne vrednosti brez nadomestila in ne prevzema odgovornosti za izgubo užitka zaradi teh sprememb. Vse to počnemo za čim boljšo izkušnjo naših strank.

V nekaterih primerih je družba posrednik med stranko in končnim izvajalcem storitve. Čeprav je naša ekipa predana iskanju in zagotavljanju le najboljših storitev za vas, ne moremo biti odgovorni za napake, nezgode ali malomarnost tretjih oseb.

Če stranka zamudi na dejavnost, je lahko dolžna doplačati stroške, ki so nastali zaradi poznega prihoda. Vaša odgovornost je, da člane skupine obvestite o programu in poskrbite, da vsi pridejo pravočasno. Vedno se bomo potrudili, da vam bomo dejavnost zagotovili kasneje od prvotno načrtovane, vendar če nam to ne bi uspelo, niste upravičeni do povračila stroškov. Če veste, da boste zamudili, nas o tem čim prej obvestite.

V primeru težav s katero koli storitvijo, ki jo izvaja naš dobavitelj/partner, vam jo bomo pomagali rešiti, če pa to ne bo mogoče, jo boste morali rešiti neposredno z njim.

Če iz kakršnega koli razloga želite predčasno končati katero koli dejavnost, niste upravičeni do povračila ali popusta.

Družba si pridržuje absolutno pravico, da po lastni presoji zavrne rezervacijo iz katerega koli razloga in kadar koli. Stranke se strinjajo, da sprejmejo pooblastila in odločitve naših zaposlenih, vodnikov in povezanih oseb.

Družba si pridržuje pravico do odpovedi ogleda ali degustacije v vseh okoliščinah, vendar si bo prizadevala, da se temu izogne, razen če je to nujno potrebno.

Vse stranke so odgovorne za svojo varnost in dobro počutje. Nikogar od naših strank ne spodbujamo k nevarnim dejavnostim ali pretiranemu uživanju alkohola. Družba ne more prevzeti nobene odgovornosti, če stranka preveč pije ali se ukvarja z nevarnimi dejavnostmi in se zaradi tega poškoduje, zboli, umre, utrpi izgubo ali škodo.

Nekateri programi vključujejo uživanje alkohola in so primerni le za udeležence, starejše od 18 let. Če ni navedeno drugače, lahko sodelujejo le udeleženci, starejši od 18 let. Ob udeležbi je treba predložiti dokazilo o starosti. Kot dokazilo o starosti sprejemamo samo uradne osebne dokumente, kot so potni list, vozniško dovoljenje in druge kartice za dokazovanje starosti (18 plus). Med nesprejemljive osebne dokumente spadajo fotokopije, študentske izkaznice in drugi osebni dokumenti, ki jih ne izda vlada. Vse stranke zagotavljajo, da so sposobne opraviti načrt potovanja ter da so v dobri fizični in psihični kondiciji.

Z rezervacijo se vsaka stranka strinja, da ima podjetje pravico objaviti vse fotografije in videoposnetke, ki so nastali med programom (fotografije in videoposnetki lahko vključujejo vsako stranko), v promocijske in komercialne namene.

Zaradi določenih nepredvidenih okoliščin lahko stranka odpove udeležbo na dogovorjeni dejavnosti:

  • do 7 dni pred dejavnostjo ima stranka možnost, da jo prestavi na kateri koli razpoložljivi datum v naslednjih treh mesecih ali zahteva vračilo denarja
  • do 72 ur pred večerjo ima stranka možnost, da jo prestavi na kateri koli razpoložljivi datum v naslednjih treh mesecih
  • do 24 ur pred večerjo ima stranka možnost, da jo prestavi na kateri koli razpoložljivi datum v naslednjih treh mesecih, če se podjetje s tem strinja
  • manj kot 24 ur pred večerjo stranka ne more prestaviti rezervacije ali zahtevati vračila denarja; v primeru darilnega bona se upošteva kot da je bil bon unovčen

Želimo, da naše mesto zapustite srečni in polni novih razburljivih dogodivščin. Naša ekipa je predana organizaciji odličnih doživetij. Kljub vsem našim prizadevanjem vas pozivamo, da nam posredujete povratne informacije v kakršni koli obliki. Če ima stranka pritožbo, mora na to takoj opozoriti vodnika. Tako ima naša ekipa možnost, da po oceni pritožbe popravi razmere. Morebitne spremembe ogleda v interesu zadovoljstva stranke se lahko izvedejo le, če je pritožba predstavljena med ogledom. Kasneje vložene pritožbe ne bodo upoštevane. Če je bila pritožba predložena med potovanjem in je težava ostala nerešena, je treba v petih dneh po zaključku potovanja družbi pisno predložiti novo pritožbo.

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli prekliče program, če stranka ne upošteva navodil vodnika in se zdi, da bi lahko ogrozila varen in udoben potek ture, in jo lahko izključi iz celotne ture ali njenega dela. V tem primeru stranka nima pravice do nobenega povračila ali kritja dodatnih stroškov, ki bi ji zaradi tega nastali.

Od vseh strank se pričakuje, da bodo spoštovale lokalne zakone in predpise, in če tega ne bodo storile, bo podjetje razbremenjeno vseh obveznosti, ki bi jih sicer imelo v skladu s temi pogoji rezervacije. Za kakršno koli škodo ali izgubo, ki jo povzroči stranka, je odgovorna stranka. Celotno plačilo za takšno škodo ali izgubo je treba plačati na kraju samem neposredno ponudniku. Če stranka tega ne stori, je odgovorna za izpolnitev vseh zahtevkov (vključno s pravnimi stroški), ki jih zaradi svojih dejanj pozneje vloži proti družbi.

Splošne pogoje in razmerja med stranko in družbo ureja lokalna zakonodaja, ne glede na kolizijske določbe. Stranka in Družba se strinjata, da se podredita izključni pristojnosti pristojnega sodišča s sedežem v Ljubljani, Slovenija.

JEJ, storitve, d.o.o., Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, davčna št: SI34681361, matična številka podjetja: 8075158000
Informacije za bančno nakazilo:
Podjetje: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Slovenija
IBAN: SI56 6100 0001 8118 880
BIC: HDELSI22
Banka: Delavska Hranilnica d.d.

Splošni pogoji začnejo veljati 26.6.2019.

Edinstvena kulinarična izkušnja v popolni temi
© Copyright by Večerja v Temi